• HR
 • EN
 • DE
 • Nabava

  Služba nabave je centralizirana na razini grupe PAN.
  Podijeljena je na uvoz i domaću nabavu.

  Grupe materijala koje nabavljamo su:

  • Sve vrste otpadnog, ambalažnog papira i kartona
  • Aditivi i pomoćni materijali u proizvodnji papira
  • Rezervni dijelovi za strojeve, vozni park i održavanje
  • Sav popratni materijal (HTZ oprema, uredski materijal i informatička oprema i materijali)

  UPIT ZA PONUDU

  Ime i prezime

  E-mail

  Naslov

  Tekst